Offentlig stämning.

Lantbrukaren Josef Malmström, Alands i Hogrän, har såsom ägare av fastigheten Alands 16 i Hogräns socken hos Gotlands domsagas häradsrätt ansökt om dödande av den inteckning, som fastställts den 5 februari 1923, § 147, i nämnda fastighet på grund av ett av A. N. Malmström och hans hustru Hulda Malmström den 2 januari 1923 utfärdat skuldebrev å tretusen kronor med sex procent ränta till innehavaren.
Om någon innehar handlingen eller har, kännedom om att den finnes i behåll, bör han därom, vid äventyr att inteckningen eljest dödas, sist torsdagen den 16 april 1953, då ärendet skall fullföljas, göra anmälan hos häradsrätten.
Visby i Gotlands domsagas kansli den 4 september 1952.
A. Rosen.

Lantbrukaren Mattias Buskas, Kauparve i Hejde, har såsom ägare av fastigheterna Kauparve 1/23, Simunde 1/22 och Krämplause 1/20 i Hejde socken hos Gotlands domsagas häradsrätt ansökt om dödande av den inteckning, som fastställts den 16 juli 1932, § 583, i nämnda fastigheter på grund av ett av Mattias Tomasson Buskas den 30 maj 1932 utfärdat skuldebrev å ettusentvåhundra kronor jämte fem procents ränta till innehavaren.
Om någon innehar handlingen eller har kännedom om att den finnes i behåll, bör han därom, vid äventyr att inteckningen eljest dödas, sist torsdagen den 1’6 april 1953, då ärendet skall fullföljas, göra anmälan hos häradsrätten.
Visby i Gotlands domsagas kansli den 4 september 1952.
A. Rosen.

Gotlänningen
Tisdagen 9 september 1952
Nr 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *