Ökat turantal gav ”Gute” ny syn , radar installerad.

De tekniska moderniteterna griper omkring sig och som det allra senaste på den fronten har nu Ångbåtsbolagets »Gute» fått radar installerad. Det är en följd av att en ny godshanteringsmetod införts, som avsevärt underlättar lastnings- och lossningsarbetet, för i sin tur med sig att liggtiden i hamnarna blir kortare och redan har turantalet kunnat ökas 50-procentigt.
De ökade turerna gör att »Gute» måste kunna gå oavsett vad det är för väder och därför har fartyget nu fått en radaranläggning av samma slag som numera blir allt vanligare inom den svenska handelsflottan. »Gute» är det andra gotländska fartyget som fått radar. Nya »Othem» av Slite är ju vårt modernaste lastfartyg och fick givetvis från början radar installerad. Anläggningen på »Gute» är en Decca-anläggning och den har i detta fall en aktionsradie på upp till 25 sjömil.

Nöjda chefer
Gotlandspressen hade i dag tillfälle att med ingenjör Gert Palmfeldt som ciceron ta del av finesserna. Det kan nämnas att apparaturen tar »mycket liten plats i anspråk, dess moderna utförande har också tillåtit en snygg och prydlig installation. Nöjda med det hela var fördenskull både konsul Sven Walberg och fartygschefen, kapten Friberg.

»Jungfrufärd» i kväll
Den nya anläggningen kommer i morgon att demonstreras för Svenska teknologföreningen i Stockholm med bl. a. utländska gäster som studerar svensk godshantering. Som vädret är nu så ser det ut som om »Gute» skulle få nytta redan från början av sin radar — den dimma som nu råder skulle i vanliga fall ha gjort att »Gute» nog blivit litet försenad till demonstrationen i morgon.
Nu går hon som vanligt och tack vare sitt nya »öga» kan hon hålla jämn fart och vara framme i ordinär tid.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Internordisk livräddningskongress i Visby 1955

En internordisk livräddningskongress kommer att hållas i Sverige 1955, sannolikt i Visby, berättar general Backlund, som i morse kom hem med båten efter att ha deltagit i en livräddningskurs i Helsingfors.
Det var det på svenskt initiativ år 1 1945 stiftade Nordens livräddningsförbund som samlats med deltagare från de fyra nordiska ländernas ledande organisationer för simning och livräddning: danska och norska livräddningsförbunden, Finska simsällskapet och Svenska livräddningssällskapet, där generalen är ordförande.
Man har diskuterat hur arbetet bäst skall effektiviseras och finansieras, lärt och lärt ut av gjorda erfarenheter. I alla länder kan man visa minskat antal drunknande varje år, trots oerhört stegrad badfrekvens.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Fastighets- och lösöreauktion i Rone.

LÖRDAGEN DEN 4 OKTOBER kl. 11 f. m. låter Gustav Dahlström, Prästgården, på grund av avflyttning, genom offentlig auktion försälja såväl fastighet som lösöre varav nämnes:
1 st. högdräktig mjölkko. 50 st. höns, ett parti foder och halm, cirka 30 kbm ved, bräder, stängselstolpar, hyvelbänk, diverse handredskap. Möbler: Buffe, matbord, 6 stolar, stoppad soffa med 2 emmastolar, skrivbord med därtill hörande stol, turistsängar, soffa, byrå, diverse bord och stolar, köttina, laggkärl, transportflaskor, cykelkärra, trädgårdsmöbel, mattor, tomsäckar, diverse husgeråd m. m., m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudes fastigheten. Manb. reveterad under eternit, 4 r. o. k. Fristående brygghus. Ladugård av trä under spån, 4 tld åker. Fastigheten nära kyrka, skola, handelsaffär.
Betalningsanstånd för lösöret med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 februari 1953 eller vid anfordran.
Å fastigheten villkor vid utropet.
H. A. JAKOBSSON. — Tel. Hejde 93031.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Auktion i Sjonhem.

Fredagen den 3 sept. kl. 1 e. m. låter B, Gardell, Sjonhemsbacke, m. fl. genom offentlig auktion försälja elektr symaskin Husqvarna, Siva tvättmaskin, dyscha, släpvagn pass, traktor, husvagn, garage, 2 mindre hus pass. till sommarstugor, bilradio, pump med el. motor, 160 m el-kabel, 200 m vattenslangar, nästan ny Holbäck jordfräs, äggkläckningsmaskin för 200 ägg, kycklingbatteri för 500 st. div. hönsredskap, 2 ryssjor, 20 st. kalkonhönor till avel, sockerbetsblast, massa och melass. Div. bodvaror av olika slag, skjortor, slipsar och annan manufaktur, järngrytor, beslag, frö av olika slag, varav 100 kg lupiner, m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 mars 1953 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. — Tel. Romakloster 57.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Dödsfall Hugo Lindegren.

Min älskade Make vår käre Fader Handelsförest. Hugo Lindegren lämnade oss i dag i sitt 73:e levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Garda den 29 september 1952.
ALINA
Anna och Arne
Birgit och Karl-Gustav
Åke och Maj-Britt

Barnbarnen

Verksam så länge krafterna räckte,
Fridsam och nöjd har Du levat din tid,
Somnat när allmakten livslågan släckte,
Ljust är Ditt minne, vila i frid.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Dödsfall Alrik Gunnar Dahlbom.

Vår älskade Fader Hemmansägaren Alrik Gunnar Dahlbom avled hastigt i dag genom olyckshändelse, i sitt 61:a levnadsår.
Djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, syskon, släkt och en talrik vänkrets.
Takstens i Lärbro den 28 sept. 1952.
EINAR och EIVOR
Kerstin
EDMUND
ASTRID och ERIK

O, vila så stilla du fader så kär, Sov gott i din grav, dyre fader.
I livet du var oss mer värd än guld hemmet du stod vid ditt roder.
Du styrde, du ställde, du ville oss väl
Du älskat oss alla av hela din själ.
Och därför välsignas ditt minne I himlen vi åter dig finne.
För dem som önska följa den avlidne på hans sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i Lärbro kyrka tisdagen den 7 okt. kl. 14.30. Samling sker i sorgehuset kl. 12.30.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Till försvarsläroverket.

Som nytillträdande elever vid försvarets läroverks studentlinje 1952 har beordrats officersaspiranterna 624-1049 Johansson, 922-1-49 Jakobsson, 921-1-49 Jakobsson, 2100-4-50 Olofsson och 2159-11-50 Lindqvist, Gotlands infanteriregemente, samt 6618-51 Lindgren, Gotlands artillerikår.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Bostadsbyggandet.

För ett flerfamiljshus om 27 bostadslägenheter på tomten nr 7 i kvarteret Salvian i Visby har riksbyggens bostadsrättsförening Visbyhus nr 7 av bostadsstyrelsen preliminärt beviljats tertiärlån på 148.700 kr och tilläggslån på 186.800 kr.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Byggnadstillstånden.

Arbetsmarknadsstyrelsen har beviljat fortifikationsförvaltningen byggnadstillstånd för inredning av tandpoliklinik i gamla sjukstugan vid Gotlands kustartillerikår för en kostnad av 55.000 kronor.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226

Markförsäljningarna.

Kammarkollegium har medgivit försäljning från prästbostället Prästgården i Eskelhem av ett område om 1739 kvm för 525 kr till Lennart Hallgren i Eskelhem, 1069 kvm för 375 kr till Helge Wickman i Eskelhem och 1278 kvm för 450 kr till Bertha Ohlsson i Eskelhem.

Gotlänningen
Tisdagen 30 september 1952
Nr 226