Bondeförbundet

har under lördagen och söndagen hållit sex valmöten. I lördags kväll var det Vänge och Halla som stod i tur och föredragen hölls här av landstingsman Arvid Andersson resp. riksdagsman Per Svensson. I går kväll hölls möten i Gammelgarn och Kräklingbo, där redaktör Henning Jakobson resp. lantbrukare Torsten Gustafsson talade samt i Eskelhem och Sanda, på vilka platser föredragen hölls av landstingsman Helmer Karlquist resp. riksdagsman Nils Franzén. På samtliga möten visades filmen »Bättre 50-tal» samt en fortfilm, där bondeförbundets statsråd presenterades. Därjämte förekom underhållningsprogram med sång, musik m. m. Besökareantalet var stort på alla möten och speciellt rikligt i Haller, Eskelhem och Sanda.
I kväll ordnas möten med film i Mästerby, Västergarn, Barlingbo o. Endre, där föredragen hålls av resp.. trädgårdsmästare Harry Jakobsson, landstingsman Erik Forslund, lantbrukareTorsten Gustafsson och riksdagsman Per Svensson. Tisdag Ikväll hålls möten i Näs, Hablingbo, Hangvar och Hellvi.

Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *