Katthammarsvik.

Ankomna fartyg: 2 april, ångf Elfsborg, J. F. R. Johnsson, Königsberg, tom; d. 3, skonert Märta, B. A. Andersson, gödningsämmne; d. 6. ångf. Helge, Th. Smith, Aalborg, tom; d. 10, d:o Wilhelm, G. Schröder, Karlshamn, d:o; d. 18, skonert Elina, W. Pettersson, Klinte, trävaror; d:o Wera, A. V. Stenqvist, d:o, tegel m. m.; d. 21, ångfart. Vikfred, G. R.
Nilsson, Norrköping, tom; d. 25, d:o Falster, O. G. Andersson, Visby, tom.
Afgångna fartyg: 4 april ångf. Elfsborg, J. F. R. Johnsson, Skien, kalksten; d. 5, skon. Märta, B. A. Andersson, Gäfle via Kylley, barlast; d. 8, ångf. Helge, Th. Smith, Riga, kalksten; d. 15, d:o Wilhelm, G: Schröder, Skien, d:o; U. Så skonert Elina, W. Pettersson, Landskrona via Ljugarn, trävaror; ångf. Wikfred, T. O. Johansson Kolberg, kalksten; d. 24, skonert Wora, A. V. Stenqvist, Åhus, trävaror; d. 28, ångf. Falster, O. G. Andersson, Skien, kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1913
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *