Från landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 29 april.
Duktiga »sorkar» Tre pojkar Josef och Ernst Wiberg om resp. 10 och 12 år samt 13-årige Verner Kalander, öfverraskade nera vid stranden en stor säl. Beväpnade med hvar sin båtshake skredo skyndsamlingen till anfall mot »kuten» och lyckades ock efter en hård strid få denna att bita i gräset. Segrarnes byte var icke att förakta, ty det inbringade dem 14 blanka riksdalrar, mynt som annars icke så ofta förirra sig i sorkarnes »lummor».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1913
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *