Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Justina Nilsson, Kvie i Lojsta. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik och placerades på katafalken i det med blommor och ljus vackert smyckade koret. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 577: 1-3, varpå kyrkoherde Olof Havren höll griftetal med utgång från Ps. 23: 4 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 363: 5-6 utbars kistan och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Stoftet efter änkefru Anna Fredriksson, Halor i Rone, vigdes i går till gravens ro. Före avfärden till kyrkan hölls i sorgehuset en andaktsstund, vilken slöts av ps. 377. Då kistan inbars i kyrkan utförde lantbr. Elof Jacobsson på orgeln Arioso ur or. Elias av Mendelssohn. Den högtidliga akten inleddes med ps. 579: 1-2. Komminister Folke Hallen höll sedan griftetal med utgång från Joh. 13: 36 och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 301 sjungits utbars kistan och sänktes i graven. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 600: 7.

Gotlänningen
Onsdagen 27 augusti 1952
Nr 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *