Den kyrkskrifna folkmängden

här i länet utgjorde — enligt de uppgifter som nu från samtliga pastorat tillstälts (fortlands Allehanda — 31 sistl. december 55,357 personer och hade under fjolåret minskats med 6 personer. Minskningen kommer helt och hållet på landsbygdens andel, då ju staden Visbys folkmängd under år 1912 ökats med 67 personer. Minskningen på landsbygden utgör alltså i sin helhet 67+6=73 personen.
Af de 44 pastoraten förete 16 (Atlingbo, Burs, Ejsta, Endre, Gothem, Hafdhem, Hörsne, Kräklingbo, Källunge, Lärbro, Roma, Sanda, Stenkumla, Veskinde, Visby och
Östergarn) ökning med sammanlagdt 849 personer, i 2 pastorat (Fole och Levids) har folkmängdea hvarken ökats eller minskats. men i alla de öfriga 26 pastoraten har folkmängden under det senast gångna året minskats med tillhopa 355 personer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *