Dödsfall

Efter en kort tids sjukdom avled i går fru Elsa Jacobsson, född Andersson, Ekes i Bro. Hon var född i Barlingbo och efterlämnar minnet av en arbetsam och omtyckt hemmets kvinna. Sedan flera år var hon en intresserad medlem av Bro SLKF-avd. Närmast sörjes hon av make, lantbrukaren Gustav Jacobsson, fyra söner och barnbarn.

I en ålder av 86 år har f. sömmerskan Emma Pettersson, Bjers i Hejnum, avlidit. Hon var född i Endre och sörjes närmast av två döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Fru Ester Pettersson, född Bjärman, Furulund, Visby, avled i går, 56 år gammal. Hon var född på Öland och kom i unga år till Gotland. År 1919 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Anton Pettersson, Dalbo i När. I vintras sålde makarna gården och flyttade till Visby. Den bortgångna, som efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam kvinna, sörjes närmast av förutom make en son, Karl-Erik, hamnarbetare i Visby, en fosterson, hamnarbetaren Nils-Erik Forsström, Visby, och en fosterdotter, Berit Jansson, Stockholm, samt åldrig fader, lantbr. Gustav Bjärman, Flors i Burs, och två systrar, Elsa, maka till lantbr. Ragnar Jacobsson, Smiss i Lye, och Alma, maka till lantbr. Edvin Nilsson, Pilgårds i När.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *