Oförklarligt var jag fått dem ifrån,

säger Nowak om kikare och kompass.
Nowak är alltjämt förtegen om vad han haft för sig medan han varit på rymmarstråt och var han hållit hus. Polisen har nu i hans bagage hittat en kikare och en Silva-kompass. Varifrån Nowak fått dem kan – eller vill – han inte svara på själv. Polisen vill nu ha reda på om någon saknar just dessa saker. I så fall bör han eller hon sätta sig i förbindelse med kriminalstatspolisen i Visby.
Polisen arbetar nu på att skaffa bevis för inbrott etc. som Nowak troligen begått och en del personer på platser där inbrott förövats har hörts. Ute i polisdistrikten har flera uppringningar förekommit från personer som bestulits på småsaker som de tyckt inte var värda att anmälas i vanliga fall. Det torde bli en diger lista som polisen får att arbeta med, men man hoppas att när allt är klart man skall ha en ganska klar bild av vad Nowak haft för sig.

Stadsfiskal Age blir åklagare.
Man misstänker starkt att Nowak haft hjälp dels vid rymningen dels sedan under den tid han varit borta. Själv kommer Novak med rätt bizarra uppgifter som polisen tar med ro – de 119 dollar han hade säger han sig t. ex. ha fått av en sjöman. Han medger dock att han då och då »sovit i bostadshus» men polisen har ännu inte kunnat konstatera om han därmed avser att han varit inneboende hos någon »mecenat» under längre tid. Han har hållit till »utanför Visby» säger han, men med detta menar han hela Gotland … Inringningen fortsätter alltså och när denna är slutförd blir det rannsakning inför Visby rådhusrätt. Åklagare blir därvid stadsfiskal Age, vilken som bekant fungerade som åklagare också vid den förra rannsakningen av stortjuven.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Dagens Turist

har utnyttjat sina ferier ordentligt. Hon är nämligen lärarinna och tjänstgör i Örebro. Annars är hon gotländska till börden och hälsar i dagarna på i föräldrahemmet i Stenkyrka. Astrid Lindlöf är hennes namn. När skolan slutade i halva juni startade hon i en väninnans sällskap en utlandsresa som varade halvannan månad. Det var inte första gången som fröken Lindlöf hittade vägen över vårt lands gränser — hon har semestrat på kontinenten de två senaste åren.
Vad skall man väl börja en utlandsresa med om inte Paris? Så gjorde de båda damerna som under ett par dagar gästade »städernas stad». Det är alltid lätt att förvärva vänner när man reser i utlandet och eftersom fröken Lindlöf varit ute förr så har hon vänner och bekanta. över hela Europa vid detta laget.
I sällskap med ett par av dessa fick hon nu återupple Nordspanien. Det blev oförglömliga bilfärder i det vackra spanska landskapet. Mera Spanien! Vem skulle inte som de båda svenska senoritorna vilja ströva omkring i Barcelona? Och vem skulle inte ta en inbjudan från goda vänner i Tunis ad notam? Om man nu har samma tur som våra senoritor … Det visade sig emellertid svårare att komma över till Nord-Afrika från Barcelona och damerna valde då att ta vägen över franska Rivieran (det blev härliga dagar i Cannes bl. a.) och Italien — Rom, Neapel, Palermo på Sicilien… Men tiden, tiden! Hemma i Sverige väntade ett evenemang som fordrade fröken Lindlöfs närvaro och båtförbindelserna från Palermo till Tunis är inte så värst snabba. Tunis hägrade dock starkt och en dag skulle man i alla fall hinna med att stanna där.
— Men vad skulle man göra när man kom fram till Tunis och vännerna där komponerat ett program, som, ja, som man helt enkelt inte kunde motstå. Så det blev en vecka … Araberna tyckte jag var ett trevligt folk, i varje fall slapp man i deras sällskap ifrån det fruktansvärda köpslåendetjatter som italienarna är såna mästare i.
Dock väntade nu Sverige oåterkalleligen. Att resa 4 dygn i ett kör är precis ingen sinekur men det fanns inget val. Onödiga uppehåll slapp man ifrån, allt gick bra. Ända till Kalmar för där fanns just då ingen båtlägenhet till Gotland …
Turistsnoken

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Dödsfall Anna Olofsson.

Min älskade Mamma Anna Olofsson, född Klang, f. 30/1 1888, död 30/7 1952.
Älskad och saknad.
Visby den 31/7 1952.
MAJKEN
Släkt och vänner.

Moder, Moder,
o mitt hjärta
är så fullt
av tack till Dig.
För dem som önska följa den avlidna på hennes sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i östra gravkapellet tisdagen den 5 augusti kl. 3 e. m., där samling sker kl. 2.45 e. m.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Dödsfall Carl-Olof Kilian Larsson.

Att Herren Gud hädankallat vår käre Far, Morfar o. Farfar Carl-Olof Kilian Larsson insomnade lugnt och stilla i dag i sitt 90:e levnadsår. Innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Aumunds i Roma den 31 juli 1952.
Carl och Kerstin
Anselm och Emilie
Sigrid och Fridolf
Olivia och Mersy
Ivar och Elsa
Waldemar
Gabriel och Agda

Barnbarnen

Mor har räckt ut handen,
Far har fattat den.
Och på andra stranden
Mötas de igen.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Dödsfall Elva Neogard.

Vår älskade Maka och Mor Elva Neogard insomnade stilla i dag å Mariahemmet efter ett långt och tåligt buret lidande, i en ålder av 39 år och 7 månader. Sörjd och saknad av oss, syskon och en stor vänkrets.
Rovalds i Väte den 30 juli 1952.
VILHELM NEOGARD
Per-Erik

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
O, vad tröst, evad som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn, väl ängslas då.
Han som bär för mig en Faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta.
Så av möda som behag.
De som önska följa den avlidna till graven samlas vid Väte kyrka, där jordfästningen äger rum onsdagen den 6 aug. kl. 15.00.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

För all vänlighet

som visats oss i vår djupa sorg vid vår käre faders och farfaders, KARL SVENSSON, bortgång samt för alla vackra blommor vid hans bår, framföra vi härmed till syskon, släkt och vänner, föreningar och sammanslutningar vårt varma tack.
BARN och BARNBARN

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Telefonkatalog för Ljugarns storkommun.

Ljugarns kommun har nu utgivit en egen telefonkatalog, som tryckts vid Hemse tryckeri. Förutom ett 500-tal telefonabonnenter återfinns de flesta av de inom kommunen tillsatta nämnderna och deras ledamöter, vars telefonnummer angivits efter namnet.
Ordförande för kommittén, som haft uppdraget att ordna katalogens utgivande, har varit folkskollärare Paul Palmer, Alskog.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Huvudvägarna.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen begär hos regeringen fastställelse av en femårsplan för byggnad av huvudvägar inom Gotlands län för tiden 1952-56. Tilldelningen av medel har beräknats till 175.000 kr för 1952 och för de följande åren 10.000 kr, 300.000 kr, 300.000 och 300.000 kr. Sedan länsstyrelsen gått med på att i det slutliga förslaget föreslå 200.000 kr för 1952 och 200.000 för 1953.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174

Skiljedomen är giltig.

Högsta domstolen har avslagit Hesselby mejeriförenings ansökan om prövning av hovrättens och Visby råd, husrätts dom att ogilla dess talan om att en skiljedom mellan den och Gotlands mejeriförbund skulle förklaras ogiltig. Målet avser en i mars 1950 meddelad skiljedom, enligt vilken föreningen ålagts att till förbundet utge 5.000 kr som skadestånd för att föreningen underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot förbundet i angivna hänseenden. Föreningen har gjort gällande, att den ej är att anse som medlem av förbundet och därför kunde skiljedomsförfarandet ej tillämpas. Rådhusrätten och hovrätten underkände emellertid detta påstående. Föreningen skall ersätta förbundets kostnader i målet med 2.262 kr.

Gotlänningen
Torsdagen 31 Juli 1952
Nr 174