Visby stads folkmängd

under det gångna året har ökats med 67 personer och uppgick vid årsskiftet till 10,089 personer.
Under året föddes 235 barn, hvaraf 115 mankön och 120 kvinkön, samt dogo 140 personer, nämligen 62 män och 78 kvinnor. Antalet inflyttade utgjorde 719 eller 355 män och 364 kvinnor, medan antalet utflyttade samtidigt uppgick till 747, hvaraf 375 män och 372 kvinnor. Under året ha 58 par blifvit vigda.
I landsförsamlingen har folkmängden däremot under fjolåret minskats med 14 personer och utgjorde 31 december 1912 inalles 179 personer. Under året föddes 5 barn, hvaraf 2 mankön och 3 kvinkön, samt afledo 2 personer, en af hvartdera könet. Antalet inflyttade utgjorde 17, hvaraf 9 män och 8 kvinnor, medan antalet utflyttade var jämt dubbelt så stort eller 34, nämligen 17 personer af hvartdera könet.
Intet äktenskap har under året ingåtts.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *