Medicinalstyrelsen

har förordnat med. lic. J. Löthberg såsom extra läkare i Klintehamns distrikt tills k. m:ts beslut gem ny oktroj för distriktet kommit till medicinalstyrelsens kännedom.
Medicinalstyrelsen har uppdragit åt innehafvaren af apoteket Hemse A. S. Frykman att fortfarande, till dess k. m:ts beslut angående ifrågasatt tillsättande ad medikamentsförrådet i Klintehamn kommit till styrelsens kännedom, tillhandahålla detsamma. Ex. apotekaren C. U. Lindvall har förordnats att under tiden förestå medikamentsförrådet i fråga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *