Från Sjön.

Då ångfärjan ”Köbenhavn”
i måndags var på utgående från Köpenhavn på sin ordinarie aftontur, råkade den i kollision med ångaren ”Kullen”, som likaledes var på utgående. Missödet såg i första ögonblicket mycket hotande ut, men tack vare den om ständigheten, att båda fartygen hade ringa fart blef kollisionens verkningar ej så svåra som man först befarade. Ångfärjans ena lifbåt förstördes, i det den kastades ned i däck. Dävertarna, som voro af groft järn, brötos af. Det direkta sofvagnen Köbenhavn – Stockholm träffades af den nedstörtande lifbåten, men utan annan påföljd än en del mindre skador på vagnens ytterbeklädnad. Ångaren ”Kullen” hvars sräf rände mot ångfärjan, kom alldeles oskadad undan äfventyret, hvilken lyckliga omständighet är att tillskrifva ångarens ringa fart vid tillfället.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *