Dödsfall

Handlanden Herman Nilsson, Visby, avled i går i en ålder av nära 80 år. Han övertog i unga år den affär, I som startats av fadern år 1887. Under hans ledning har firman utvecklats till ett ledande företag i branschen. Affären innehas nu av tredje generationen inom familjen. Hr Nilsson har varit aktiv inom föreningsarbetet, varit medlem i Handelsföreningen, som var föregångare till Köpmannaförbundet, och styrelseledamot i Visby köpmannaförening. Inom det kommunala livet har hr Nilsson haft olika förtroendeuppdrag. Han var sålunda ledamot av pensionsnämnden åren 1914-1939 och av fattigvårdsstyrelsen 1929-1940.
Närmast sörjande är makan, Maria, f. Lindkvist, samt barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

I en ålder av 60 år avled i går änkefru Anna Mörrby, Grausne i Lokrume. Hon har varit en särdeles duktig och intresserad husmor, som inte bara med omsorg skött henh och familj utan även ställt sina krafter till förfogande till mycket gagneligt arbete utom hemmet. Lokrume gamla syförening har hon tillhört i över trettio år och alltsedan Röda korskretsen bildades har hon tillhört styrelsen och tjänstgjort som materialförvaltare samt varit förbandsplatschef. Hon har även varit föreståndare för Röda korskretsens syförening. Även SLKF-avdelningen har hon tillhört sedan starten. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

I en ålder av 57 år avled i går småbrukaren Sam Hellberg, Kyrkbjers i Gothem, på Visby lasarett. Han var under sin levnad mycket verksam inom Röda korskretsen, där han bl. a. var förbandsplatschef, ledamot i taxeringsnämnden och ledamot i fattigvårdsstyrelsen i storkommunen. Han har också varit kyrkvärd. Han var en präktig och rejäl människa och har blivit mycket omtyckt i bygden. Närmast sörjande är makan Elvira samt sönerna Gösta, anställd vid Telegrafverket, och Harald. Vidare sörjes den avlidne av en syster, som är bosatt i Stockholm.

F. jordbrukaren Oskar Jacobsson, Aner i Boge, har avlidit i en ålder av nittiofyra år. Han var född vid Laxarve i Boge och vistades i unga år i Amerika. Sedan han återvänt till fosterön brukade han en tid en gård vid Laxarve och vårdades på sin ålderdom hos en dotter vid Aner. Han sörjes närmast av barn.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *