Fastighetsaffär.

Konditor G. Florin har till kontorschefen Gunnar Norrby försålt sin vid S:t Hansgatan belägna fastighet för en köpesumma av 49,000 kr. I köpet ingingo en del inventarier i konditori och bageri. Tillträdet sker instundande 1 maj.
Den nye ägaren har för avsikt att fortsätta konditorirörelsen, som under 36 års tid pågått under hr Florins regim.
Hr Florin har samtidigt inköpt hr Norrbys fastighet vid Tranhusgatan för ett pris av 14,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1920
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *