Sin tjänstgöring som vapenofficer

vid artillerikårens tygverkstäder har löjtnant H. Andreasson i dag avslutat, varvid han med några ord avtackade tygstatspersonalen. Å dennas vägnar svarade tygtörvalt. C. J. Wennersten med ett kort tal och överlämnade till löjtnant Andreasson ett minnesalbum med foto av samtliga vid tygstaten anställda personer.
Löjtnant Andreasson skall från och med instundande april genomgå besiktningsofficerskurs vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *