Bröllop

firas här om lördag mellan friherre Alexis von Engelhardt och fröken Elisif Hellgren, dotter till överstelöjtnant Ernst Hellgren och hans maka i första giftet, född Almstedt.
Vigseln äger rum i domkyrkan kl. 6 e m., varefter brudens föräldrar giva middag i sitt hem för bröllopsgästerna.
Bröllop firas i dag i Västkinde prästgård mellan bergsingenjören Ivar Persson från Uddagården, Falköping, och fröken Elin Hedgren, dotter till kyrkoherden G. Hedgren och hans maka, född Johansson.
Vigseln ägde rum kl. 2 e m i kyrkan, och därefter gåvo brudens föräldrar middag i prästgården för bröllopsgästerna. De nygifta avresa i afton till sitt blivande hem å fastlandet.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *