Fastighetsauktion vid Svie i Alva.

Genom auktion, som förrättas vid Svie i Alva torsdagen den 8 nästkommande april kl. 12 på dagen, låter lantbrukaren Johan Arvidsson försälja sitt ägande 5/16 mantal Svie, antingen i skilda lotter eller i sin helhet samt på villkor som vid utropet tillkännagivas.
Fastigheten, som är försedd med tillräckliga och delvis nyunredda åbyggnader, består av cirka 44 tnld åker och 22 tnld hagmark med bra skogtillgång.
Prövningsrätt förbehålles.
Hemse den 22 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *