Till Akt.-B. Visby Cementfabriks styrelse,

disponent och tjänstemän samt arbetskamrater, släktingar, vänner och övriga som deltagit i min djupa sorg vid min älskade makes hastiga bortgång samt för den rika blomstergärden till hans vilobädd be vi härmed få frambära vårt djupa vördsamma tack.
Visby, Slättflis den 23 mars 1920.
Anna Östergren.
Barnen.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *