Ett litet missöde

inträffade härstädes i Torsdags, i det ett par handl. Procopée tillhörige hästar råkade i sken på stora torget. I sin vilda framfart kommo de på hvar sin sida om en af de popplar, som stå vid S:t Karins ruin. Trädet afbröts, men hästarne hejdades. En lycka var att vid tillfället högst få torgbesökande funnos.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *