Från landsbygden. Halla.

HALLA, 21 mars.
Stor fest. Härvarande lokalförening av Jordbrukare-ungdomens förbund hade lörd. 20 dennes, i socknens skollokal anordnat sin vårfest, vilken genom att rikhaltigt program hade lockat ganska många människor till platsen. Dr Joel Herlitz hälsade d närvarande hjärtligt välkomna, samt höll därefter ett kort föredrag, om förbundets idéer och syftemål. Publiken underhölls med omväxlande musik och sång av föreningens sångkör. Bland de uppträdande för aftonen märktes hrr G. Hedman och J. Herlitz på fiol, Med fru Herlitz Som ackampangör på orgel. En manskvartett sjöng Vårt land, varefter deklamation och humoristiska berättelser avlöste varandra. Fröknarna Larsson och Karström underhöll publiken med vacker, med rena fylliga stämmor utförd sång. Teaterpjäsen sen föreningens föregående fest »När mor Maje i Boxargarden bjaud astukällingar på kaffi», replikerades på mångas begäran. Den i allt trevliga festen avslöts med unison sång »Sverige», varefter hr Herlitz tackade publiken för den Stora, anslutning, förbundet från allmänhetens sida fått röna. Ja, lycka till, att J. U. F. genom god idéell ledning och gott samarbete må av landets drömmande barn skapa viljestarka, sunda människor, och i deras hjärtan nedlägga gnistan, som må flamma upp till en stor eld av kärlek till den egna torvan.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *