Från landsbygden. Roma.

Roma, 19 mars.
Roma Kooperativa handelsförening höll sitt ordinarie årsmöte 14 dennes. Hr J. E. Fredriksson utsågs att leda (dagens förhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna Årets förvaltning, och framgick av dess berättelse att föraningen ökat sin omsättning med 23,408 kr. undet det gångna året, så att hela omsättningen vid årets slut utgjorde 84,343 kr. Sedan stadgeenliga avskrivningar blivit gjorda uppstod en ganska vacker nettobehållning, som skall fördelas mellan medlemmarna. Denna återbäring bestämdes enligt styrelsens förslag till 4 % på handelskrona, varvid kan nämnas att en medlem blev berättigad att få i återbäring något över 95 kr. på sin handel under det förflutna året. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att icke medlemmar, som handla i föreningen, få samma rätt till återbäring som medlemmar em de under innevarande år tillvarataga sina handelskvitton och vid årets slut inlämna dessa, jämte en inträdesansökan detta blir rör den stora allmänheten, som ännu står hämmande för den kooperativa rörelsen och dess förmåner ett ganska enkelt sätt att vinna medlemskap i föreningen.
Styrelsen hade med hjälp av sina respektive fruar anordnat ett väl dukat kaffebord med därtill hörande dopp, som stod och väntade när mötet var slut. I ett enkelt samkväm njöt man så gemensamt av en kopp gott kaffe, vilket också tycktes smaka var och en väl.
En deltagare.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *