Änkefru Bina Lundins jordfästning

ägde, som redan nämts, rum i går middags. Processionen avgick vid tretiden till södra kyrkogården. Kistan inbars i gravkapellet av jämte tvänne andra den avlidnas tre söner och måg. Jordfästningsakten förrättades av regementspastor K. Thelander, som efter avsjungandet av ps. 484:1-3 hugfäste den dödas minne i ett griftetal, vari han framhöll hennes blida och rätttrådiga väsen och hennes ovanskliga förtjänster som maka och moder. Sedan ritualen lästs och de tre skovlarna mull fallit över stoftet, sjöngs ps. 484:4, 5. Kistan utbars därefter för att sänkas i familjegraven.
Till den avlidnas bår hade sänts en storslagen blomsterskörd. Ej mindre än ett åttiotal praktfulla kransar buro vittnesbörd om vida kretsars vördnad och tillgivenhet för den döda.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *