Föredrag i mosskultur

i syfte att sprida närmare kännedom om myrarnas ändamålsenliga odlin, gödsling och skötsel samt anändning i övrigt komma att av Svenska mosskulturföreningens kulturingenjör A. Bauman hållas här på Gotland under tiden den 22-31 dennes å olika ställen med början i Hablingbo folkskola.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 9 mars 1920.
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *