Efterskörd från skyttedagarna i Stockholm.

En organisationstriumf och en pampig propaganda för skytterörelsen.

De nio i sista omgången:
Knästående fr. v. A. Kallenberg, B. Nyström, Alb. Andersson, Olle Fransson och Elof Bark. Stående: H. Ernlund, G. Johansson, H. Hobring och W. Fröstell.
Prisutdelningen på Hötorget.
Ordföranden i Stockholms skytteförbund, ing. Gawell, mottager

Sveriges skytteförbunds vandringspris av kronprinsen.
Det var denna gång ett jätteföretag som de ledande inom den svenska skytterörelsen lade upp i och med arrangerandet av 1943 års Riksskyttetävling. Men så hade man också en speciell anledning, ty den moderna frivilliga skytterörelsen fyllde sina jämna 50 år och detta kunde naturligtvis inte gå obemärkt förbi. Att jubileet skulle firas i Stockholm, där den frivilliga skytterörelsens vagga stått, var lika självklart och så satte man i gång med förberedelserna till denna väldiga tävling med 7,000 skyttar från alla delar av vårt stora land.
Att organisationen var noggrann hade skyttarna fått en aning om långt i förväg genom de tryckta deltagarkort som sänts ut och när man väl kom i elden så märktes det snart hur perfekt allt fungerade. Varje skytt hade sitt deltagarnummer och på kortet fanns skjutlag och tider antecknade för alla de tävlingar vederbörande anmält sig till för enskild skjutning. Detta väldiga tidsschema höll till punkt och pricka under fredagens och lördagens masstävlande; det var först i söndagens mästerskap som man räknade fel på tiden och fick en försening på ’två timmar. Skyttarna fick inställa sig vid skranket utmed banorna på angiven tid, där kontroll skedde både av deltagarna och deras gevär, och nästa tempo för skyttarna blev att kontrollera framförvarande lag på vallen. Genom kortsystemet slapp man alla upprop i högtalare, som säkerligen aldrig gått att genomföra här, och hela ordergivningen i övrigt gick mycket lugnt och lågmält via högtalare. Det var befäl och manskap ur I 1, som skötte om hela arrangemanget och säkerligen var det några tusen man i farten under dessa dagar. De enda missarna från detta håll var den i går omnämnda fältskyttetabben samt söndagens fördröjning i mästerskapet.
Till en början hade gotlänningarna svårt att göra sig gällande och det var särskilt de gamla vana skyttarna som misslyckades över lag. På fredagen hade man besvärliga kastvindar att tas med tillsammans med den bländande solen och luften Stod het så det dallrade över piporna. Man hade också svårt att finna sig till rätta med do stora proportioner som alla tävlingar antogo och ibland blev det skott på fel tavla. Stora Skuggan t. ex. har 116 tavelställ på 300 m., så det kan lätt vara hänt även om alla jämna tavelnummer äro numrerade. Solen ”drog”, som det heter, och gotlänningarna fingo av denna anledning mycket oväntade resultat i huvudskjutningen. Tallqvist t. ex. hade ett bomskott i prec. serien, som han inte för sitt liv kunde förklara och dar-med spolierades en i övrigt vacker serie, alla övriga liknande fall att förtiga.
I fältskyttet var avståndsbedömningen den stora svårigheteti för de våra, ty det är en himmelsvid skillnad att bedöma avstånd på Gotland och på fastlandet. I den klara fastlandsluften och den kuperade terrängen där vill man gärna döma för kort och det var just det som hände många gotlänningar. Men det hände också en ung tredjeklassare, som fått rådet att först bedöma avståndet och sedan lägga till 25 procent, att han bedömde alldeles riktigt och sedan lade till de 25 procenten. Vilket inte slutade så alldeles lyckligt.
— Det hela har varit en precisionsanordning, säger lantbrukare Emanuel Glit-berg i Ekeby, som var med på riksskytte redan 1923 och alltså sett en hel del. Det som gjort att våra resultat inte blivit som vi väntat oss är säkerligen värmen och tröttheten — masslogeringen ger inte så bra vila, men det var förstås enda utvägen här. Alla fältskjutningsmål stodo i motsol, som drog ned träffläget o. gjorde att vi fick lägga upp minst 25 meter extra. Vi gick miste om en sommarfältskjutning hemma och det var inte heller bra, vi hade behövt en ordentlig duvning innan vi reste hit. Det som gläder mest är att ungdomarna skött sig så bra. Det är en garanti för att de kommer igen och det är dem vi skall hoppas på.
— Jag hade en alldeles enastående tur i fältskyttet, försäkrar tyghantverkare Emilsson, när vännerna gratulerade honom ute på fältskytteplatsen. Jag var efter med skotten på nästan alla mål och fick slänga det sista lite hur som helst under visselsignalen. (Det skall kanske nämnas att vid alla skjutningar blåstes såsom ”Eld upphör” en två sek. lång signal och när den var slut var också tiden slut).
När vi kom till dubbelmålet blev det förstås ett allmänt funderande, men jag tog chansen och sköt på helfiguren så länge han stod, eftersom ingenting sagts om eldfördelningen. Fick också in mina sex och hade därmed endast en borta före slutmålet. Här kom jag tyvärr litet för högt och två skott slank över, men jag är i alla fall mycket nöjd med resultatet. Träffserien blev alltså 6, 5, 6, 6 och 4.
— Mitt egentliga ärende i Stockholm var att köpa nya skjutglasögon, försäkrar
den gamle skojaren Erik Hammarström, och jag är riktigt överraskad över att skjutningen kunde gå så bra för min del som det gjorde. Nu har jag hållit på och experimenterat med olika siktmedel ett helt år utan att lyckas nämnvärt och nu hoppas jag att glasögonen skall göra susen sen jag blivit van med dem. Till förbundsmästerskapet alltså, framkasta vi. — Kan ja kummä mä dar, så skulo di inte fa hä för smörabröi, lovar fåröskytten, vilket innebär att han inte tänker ge sig så lätt trots att ögonen börjar slå fel.
Gotlänningar i förskingringen sökte sig gärna till gotlandsskyttarnas led och hår fann man bl. a. kapten John Gårdman, som tävlar för Skarp 9 i Stockholm. Han retade de gamla gutaskyttarna så smått med att tala om att han var ende gotlänning i mästerskapet och han sköt även 24 träff i fältskjutning och blev 30:e man. G. Lindstedt från Klinte, numera bosatt i Örebro, lyckades utmärkt i pistoltävlingen, där han sköt 43 tr. av 50 möjliga i fältskjutningen på Roeksta. Han blev 4:e man i kl.. II övriga vapen. Man hittade också 011e Leth, numera stockholmspolis, i det gotländska lägret.
Löjtnant C. G. Eklund, KA 3, torde vara bäste all round-man bland gotlänningarna och är en skytt, som man säkerligen kan vänta sig mycket av. I pistoltävlingen startade han mera för ro skull, men nådde här sin bästa placering som 11:e man i klass III på armspistol med 33 tr. Denna tävling fann han särskilt trevlig, ehuru den mest var tillrättalagd för de mindre vapnen. I huvudskjutningen nådde han endast 66, men i extratävlingarna fick han flera goda placeringar.
En och annan kvinnlig skytt fick man se på banorna, däribland två femteklassare, och inte heller i den gotländska truppen saknades det kvinnliga inslaget. Det var fårUtöserna Greta Larsson och Inga Johansson, som startade i klass 2. Ingen av dem blev dock pristagare, men Greta Larsson var ganska nära med sina 16 träff i fältskjutning. På sista målet sköt hon fullt och för den bravaden blev hon också uppmärksammad av pressfotograferna.
I samband med riksskyttet Angjordes även resultaten från Stockholmstidningens riksskytte på hemortens banor och här finns en liten episod att berätta. Som bekant tog Visborgs skf. en vacker seger i krets B och resultatet räknades först till 773 poäng. Tallqvist låg främst med 199 poäng och Källström kom närmast med 198. Vid kontrollen dömdes emellertid Källströms ett kantskott i 9:an upp till 10 poäng, så att både lågo lika med valörerna. Det hela slutade med lottdragning om den individuella segern och här hade Källström återigen lyckan på sin sida, så att han blev segrare. Gruppresultatet blev därmed 774 poäng.
Under dagarna i Stockholm såg man i snart sagt varje gathörn några man med gevär på nacken och det blågula deltagarmärket på rockslaget. ”6:an” upp till Roslagstull var fullkomligt översvämmad av skyttar och här brötos alla möjliga tungomål om varandra. Men det var en verkligt god förbrödring och skämtet och gemytet stod högt när man samlades till kraftmätningarna.
Det var en minnesrik färd i kamratlig-hatens tecken, och man fick många erfarenheter och lämpliga tips för ett och annat. Det huvudsakliga ur gotländsk synpunkt torde vara insikten om att i fråga om utbyte med fastlandsskyttar och tävlande i fastlandsterräng kan gotlänningarna aldrig få tillräckligt.
Herz.

Gotländska pristagare.
Vi meddela här namnen på de flesta gotländska pristagare, så långt som prislistorna till i söndags kväll vore uträknade. Det är i många fall ganska höga nummer på placeringarna, men om man betänker den väldiga anslutningen så är det i alla fall en prestation att komma bland den första tredjedelen deltagare i varje tävling, till vilka skyttar hederspris och penningpriser utgår.
Huvudskjutningen, kl. 5: 175) J. H. Emilsson, KA 3, 73, hederspris, 189) Holmstrand, Visborgs, 73, hederspris, 231) Holger Olsson, Visby, 72, 367) Gunnar Broström, Fårö, 71, 478) G. Tallqvist, Visborgs, 70. 581 pristagare.
S 2 300 m. ställningar kl 5: 86) E. Hammarström, Fårö, 87, 156) G. Tallqvist 85, 229) Emilsson 84, 560) Erbén, Visborgs 78. 561 pristagare.
S 3, 300 m. liggande klass 5: 6) G. Tallqvist, Visborgs, 98, 15) G. Medbom, Fardhem, 96, 69) I. Ivås, Visborgs, 94, 111) B. Larsson, Fårö östra, 92, 277) F. Eriksson, Visby, 89, 326) Emilsson, KA 3, 88, 370) G. Levander, Havdhem, 88. 546 pristagare.
Huvudskjutning kl. 4: 221) Tomas Möllerström, Dede, 70, 277) Erik Persson, Lau, 69, 333) V. Ekström, Fårö östra, 68, 365) P. Å. Wallin, Visborgs, 67, 451) Hj. Andersson, Klinte, 67, 543) V. Nilsson Havdhem 587TC,:t. Eklund, KA 3, 66. 631 pristagare.
S 2, klass 4: 383) C. G. Eklund, KA 3, 77, 399) Henry Larsson, Lärbro, 77, 402) Harry Vahlén, Lärbro, 77, 559) Ivar Larsson, Hemse, 75. 633 pristagare.
S 2, klass 4: 383) C. G. Eklund, KA 3, 77, 399) Henry Larsson, Lärbro, 77, 402) Harry Vahlkn, Lärbro, 77, 559) Ivar Larsson, Hemse, 75. 633 pristagare.
S 3, klass 4: 110) C. G. Eklund, KA 3, 91, 195) P. A. Wallin, Visborgs ,89, 327) A. Herlitz, Visby, 86, 388) Lage Andersson, Visborgs, 85, 464 Anton Karlström, Fårö östra, 84, 553) Y. Smitterberg, Etelhem, 83, 594) N. Fohlström, Visborgs, 82, 629) Josef Jakobsson, Etelhem, 82. 656 pristagare.
Huvudskjutning, Veteraner: 10) Bernhard Larsson, Tingstäde, 70, Ludvika skfs hpris. 24) Henrik Persson, Klinte, 67. 55 pristagare.
Huvudskjutning kl. 3: 6) Bertil Nilsson, Ekeby, 77, dir. B. Östbergs hpris, RT:s silvermedalj och gevär, 23) Sven Nilsson, Havdhem, 75, dir. H. Örten-grens hpris ,RT:s bronsmedalj, 35) B. A. Larsson, Fårö östra, 75, RT:s hederspris nr 1, 100) Robert Nilsson, Hangvar, 73, RT:s hpris nr 5, 158) Edmund Hedergren, Havdhem, 71, RT:s hpr nr 6, 186) Ture Olofsson, Fårö östra, 71, RT:s hpr nr 7, 239) Ott Olsson, Fårö, 70, 510) Evald Olsson, Hemse, 66, 561) Fr. Nilsson, Endre, 66. 570 pristagare.
Huvudskjutning kl. 2: 77) Per-Erik Johansson, Visby, 75, RT:s hpr nr 5, 133) Arne Vahigren, Bara, 73, 157) T. Stumle, Hemse, 73, 232) Rune Mattsson, Havdhem, 71, 253) Bertil Olsson, Hemse, 71, 320) Sture Pettersson, Väte, 69, 334) Ivar Karlsson, Lau, 69, 338) Martin Pettersson, Bara, 69, 394) Arne Jacobsson, Dede, 67, 407) Bengt Kolmodin, Ekeby, 67, 416) Bertil Johansson, Endre, 67. 425 pristagare.
Gangsterskjutning, kl. 3: 14) Edm. Hedergren, Havdhem, 6/56, 43) Ture Olofsson, Fårö Ö, 6/54, 99) Klas Klint, Tingstäde, 6:53, 108) Bertil Nilsson, Ekeby, 6/53, 129) Harry Karlsson, Lau, 6/52, 168) Sven Nilsson, Havdhem, 6/51, 208) Adolf Karlström, Fårö östra, 6/51, 216) Ott Olsson, Fårö, 6/51, 259) Martin Nilsson, Grötlingbo, 6/49, 281) A. Bergström, Ekeby, 6/49, 317) Otto Klaesson, Ekeby, 6/48. 400 pristagare.
Prislistorna i denna tävl. för de högre klasserna voro inte klara på söndagen men det kan nämnas att R. Angelöf har 6/54 blir 12:e man i kl. 4, 32:a blev Hj. Andersson, Klinte, på 6/51, Erik Hammarström och Smedberg 6/48 samt Glifberg 6/46.
Inte heller listorna från S 2 och S 3 i klass 3 förelågo klara, men Gotland har några framskjutna placeringar också här: I S 2 ligger Evald Olsson, Hemse, som 5:e på 94 poäng och Harry Karlsson, Lau, har samma placering i S 3 på 96 poäng. I S 2 för klass 2 fanns ingen gotlänning bland de 25 bästa.
Roserbergsskjutningen: 7) Smedberg, Ekeby, 16/76 20 kr., 23) Erik Hammarström, Fårö, 15/71 15 kr., 26) B. Larsson, Fårö, 15/69 15 kr. 89 pristagare.
I stridsskjutningen utdelades 9 priser, varför Gotland på 13:e plats blev utan.
I föreningstävlingen för förutanmälda tremannalag i huvudskjutning kom Fårö som nr 100 bland 110 och fick ett hederspris. Det var G. Broström 71 p., E. Hammarström 68 och G. Olsson 67 poäng.
Fältskjutning, Mästarklass: 3) J. H. Emilsson 27, RT:s hederspris och silvermedalj, 74) E. Hammarström, Fårö, 23, hpris, 185) G. Holmstrand, Visborgs, 21, 257) Medbom, Fardhem, 20, 272) ,Klinth, Stånga, 20, 361) Hallgren, Klinte, 19, 395) Fr. Nilsson, Endre, 19, 548) B. Larsson, Fårö, 18. 552 pristagare.
Fältskjutning, kl. 5 o. 4: 87) N. Fohlström, Visborgs, 23, RT:s hpris nr 4, 164) C. G. Eklund, KA 3, 22, RT:s hederspris nr 6, 192) E. Persson, Lau, 22, RT:s hpris nr 6, 276) R. Pedersen, Slite, 21, 288) Emil Pettersson, Bara, 21, 377) Henning Larsson, Lärbro, 20, 471) K. Viding, Dede, 19, 480) C. A. Broander, Bara, 19, 635) M. Kronlund, KA 3, 18, 663) Tofften, Fårö, 18. 665 pristagare.
Fältskjutning, kl. 3: 45) K. J. Ekedahl, Ekeby, 24, Livgrenadjärernas hpr. och 25 kr., 177) Ott Olsson, Fårö, 21, 15 kr., 182) Sven Jakobsson, Grötlingbo, 21, 15 kr., 215) Robert Nilsson, Hangvar, 21, 15 kr., 351) Gust. Nilsson, Grötlingbo, 19, 10 kr., 400) Sven Nilsson, Havdhern, 19, 10 kr., 405) Martin Nilsson, Grötlingbo, 19, 10 kr., 448) K. Klint, Tingstäde, 18, 10 kr., 449) Klas Johansson, Bara, 18, 10 kr., 499) Otto Klaesson, Ekeby, 18, 10 kr., 532) Bengt Johansson, Visborgs, 18, 10 kr. 532 pristagare.
Fältskjutning, kl. 2: 35) Villy Lundin, Ekeby, 24, RT:s hpris nr 3, 20 kr., 46) Bertil Johansson, Endre, 24, RT:s hpr. nr 5, 20 kr., 123) Bengt Kolmoclin, Ekeby, 21, 8 kr., 174) T. Stumle, Hem-se, 20, 8 kr., 198) S. Rumin, Hemse, 20, 8 kr., 263) P. A. östman, Lärbro, 19, 8 kr. 270 pristagare.

Resultaten i förbundslagtävlingen på Stora Skuggan.
Gotland deltog som nämnts i förbundens lagtävling i skolskjutning för 15- mannagrupper och fick, på grund av att styrkan inte blev fulltalig, hålla till godo med 24:e plats bland 27 förbund. Poängsumman blev 2,200 och den fördelar sig på följande sätt:
G. Tallqvist, Visborgs 95/86 181
G. HoLmstrand, d:o 80/87 167
J. H. Emilsson, KA 3 83/83 166
B. Larsson, Fårö Ö. 82/72 154
B. Nilsson, Ekeby 74/65 139
A. Larsson, Hemse 63/73 136
H. O1sson, Visby 79/73 152
R. Pedersén, Slite 78/67 145
A. Herlitz, Visby 64/70 143
E. Hammarström, Fårö 91/84 175
I. Ivås, Visborgs, 82/78 160
Å. Erbén, Visborgs 76/80 156
K. Å. Smedberg, Ekeby 85/84 169
Em. Glifberg, Ekeby 78/79 157
Tallqvists resultat på 181 poäng gav 21:e plats bland 54 pristagare. Segraren II. Röksgård, Norrköping, hade 189 poäng. Det var faktiskt synd om östgötarna när de efter fyra vackra omgångar på 512, 539, 536 och 503 poäng nödgades ställa upp med två man i femte omgången. De noterade sammanlagt 327 poäng och det behövdes endast ytterligare 93 till andraplatsen. En teoretisk chans till seger fanns också, men till den behövdes, 185 poäng.
De bästa resultaten förbundsvis blevo: 1) Stockholms skytteförbund 2,601,, 2) Malmöhus läns 2,514, 3) Jämtlands 2,513, 4) Göteborgs och Bohus 2,512, 5) Gävleborgs 2,508, 6) Västmanlands 2,491, 7) Kristianstads 2,483, 8) Jönköpings läns 2,478, 9) Stockholms läns 2,477, 10) Dalarnas 2,472.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *