Rättegångs- och Polissaker.

Mattvånget vid syritserveringen.
Såsom förut varit om.nä.mnt, har allmänne åklagaren stämt innehavaren av Trelleborgs stadshotell för att han utskänkt spritdrycker utan att stadgad måltid förut intagits. På måndagen överlämnades till rättens prövning.
Svarandeombudet ingav vid handläggningen en inlaga, vari han giorde gällande
att kontrollstyrelsen överskridit sin befogenhet då den utfärdat bestämmelser
som gå längre än lagen föreskriver. De myndigheter som äga rätt att utfärda
sådana inskränkningar som det här var fråga om äro regeringen och länsstyrelsen och denna rätt är begränsad att gälla då krig eller krigsfara är för handen eller nöd är rådande i större omfattning. Ombudet gjorde på grund härav gällande att kontrollstyrelsen icke hade det ringaste att skaffa med utfärdande av sådana restriktioner som det s. k. mattvånget. Den har, sades det i skrivelsen, redan satt kungen och riksdagen ur funktion och stiftat lagar som strida mot förut gällande. Svarandeombudet framhåll att en grundlig och saklig utredning vore nådvändig då att icke regeringens och riksdagens rättigheter åsidosättas och allmänhetens rätt kränkes. Ombudet yrkade med stöd av det anförda fullständigt friande av svaranden.

Dömd potatisgulasch.
Högsta domstolen har fastställt Stockholms rådhusrätts – tidigare av hovrätten gillade – utslag, varigenom torghandlanden Carl Edvard Wastesson dömts, att böta 1,500 kronor för det han i mars 1918 utbjudit potatis till ett pris av 35 kronor för 100 kg., vilket väsentligt översteg det för potatis vid denna tidpunkt fastställda högsta priset.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *