Vedförsäljning från Gotska Sandön.

Undertecknad emottager före kl. XII på dagen lördagen den 15 maj 1920 skriftliga anbud å 157 kbm. barrved (1:a 80, 2:a 26 och 51 kbm. grenved).
Veden säljes sådan den befinnes upplagd vid Säludden och Fyrstationen.
Anbuden skola vara inlagda i förseglade kuvert med påskrift »Anbud å ved» samt innehålla ett bestämt pris för hela partiet. Högst 8 dagars prövningstid förbehålles, varunder anbudsgivaren är bunden vid sitt snbud.
Närmare upplysningar om vedens beskaffenhet, betalningsvillkor m. m., lämnas på begäran av undertecknad, telef. 589.
Visby den 29 april 1920.
Carl Th. Fredholm.
Jägmästare i Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *