Från landsbygden Garda.

GARDA den 26 april.
Syföreningsauktion hade Garda friförsamling anordnat missionshuset i lördags kväll. Först höll pred. G. A. Berg en innehållsrik predikan övr Jesu ord: ”Given och Eder skall varda givet.” Som auktionist tjänstgjorde pred. J. Karlsson beh protokollet fördes av lantbr. K. Lövgren. Många saker av både det ena och det andra slaget som tillhör branschen hade förfärdigats och det hela inbragde förvisso en rätt så vacker summa för missionen. Publiken fyllde till sista plats lokalen, och den var ganska livlig då det gällde att bruka mun också.
Mycket på en gång. Förra lördagskvällen tycktes gardaborna få rätt så mycket till livs, fast en del måste inhiberas, varför det of blev mer än lagom ändå. I missionshuset hade nämligen på en och samma tid annonserats syföreningsauktton av pred. Karlsson, enskilt ungdomsmöte av Berg och sångfest av Ceder. Den senare blev t. v. helt och hållet inställa och likaså ungdomsmötet, varvid den förste fick he sin gång, medan pred. Berg, som ovan antytts, då i stället talade i anslutning till auktionen.
Felix.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *