Bröllop

firades i söndags i Käna prästgård i Skåne mellan godsägaren och agronomen Georg Carlheim-Müller, Liljesta, Söderköping, och friherrinnan Dagmar Kruuse af Verchou, Visby, dotter till framlidne bankkassören friherre K. J. Kruuse af Verchou och hans efterlännade maka, född Vleugel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *