Auktion å potatis

hålles vid Sojdeby i Fole lördagen den 1 maj kl. 2 e. m. varvid för vederbörandes räkning försäljes 1 större parti ät- och sättpotatis.
Betalningsanstånd till den l sept. d. å.
Visby den 26 april 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *