Logen S:t Klemens,

härvarande underavdelning av OddFelloworden, firade, i går kväll under sedvanliga former och talrik tillslutning det 101:sta årsminnet av ordens stiftande.
Av den vid högtidslogen upplåsta årsredogörelsen framgår, att logen S:t Klemens för närvarande räknar 129 medlemmar. Inkomster och utgifter hade under sistlidna år balanserat på kr. 8,364:16, och logens tillgångar utgiorde vid mars månads utgång kr. 23,181:80.
OddrFelloworden i Sverige består i innevarande stund av 74 loger med 11,095 medlemmar och besitter ett samlat kapital av kr. 2,896,547:91, vilket visar en ökning under året av kr. 280,483:16. I understöd ha utbetalats kr. 145,422: 79.
I hela världen räknar orden nu 27,329 loger med 2,226,563 medlemmar och ett kapital av 242,150,000 kr. Under året har i understöd utbetalats kr. 26,495,000 kr.
I logen S:t Klemeos beklädas övers- och undermästareämbetena under det löpande året av apotekare Niklas Sandström och tandläkare Hugo Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *