Folkskolinspektörstjänsten.

Skolöverstyrelsen har beviljat folkskolinspektören J. Linnmans ansökan om tjänstledighet för vårdande av enskilda angelägenheter under tiden från 1 maj till 30 juni, med rätt för honom att själv handlägga till tjänsten hörande ärenden, samt tillika förordnat läroverksadjunkten E. Möller härstädes att med berörda inskränkning uppehålla ifrågavarande befattning under samma tid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *