Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar.

Ång. Thjelvar, som för närvarande vid Oskarshamns mekaniska verkstad undergår reparation av de vid grundstötningen erhållna skadorna, har, enligt till ångbåtsbolaget från kapten Ljungholm ingånget telegrafiskt meddelande, i dag varit utsatt för ett allvarligt och ledsamt missöde. Under arbete på en sidoventil akterut uppstod eld ombord å ångaren. Härigenom förstördes målningen i hela aktersalongen, varjämte tapetseringen i damsalongen, och rökhytten fördärvades.
Genom det beklagliga missödet, som troligen vållats genom oförsiktighet eller slarv från verkstadsarbetarne, kommer ångarens reparation att ytterligare fördröjas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *