Prästlöneregleringan i Stenkumla.

K. m:t har nu — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifallit en av kammarkollegium gjord hemställan om ändring i 1 par. av läneregleringsresolutionen för prästerskapet i Stenkumla pastorat. Enligt kammarkollegi förslag får paragrafen ifråga följande lydelse: Dessa länen (prästlönerna) gäldas av pastorabet, förutom medelst församlingsavgifter, med avkomsten av kyrkoherdeboställena ½ mtl krona Prästgården n:r 1 i Stenkumla socken, ½ mtl Krono Västerhejde annex n:r 1 i Västerhejde socken och 1/4 mtl krono Träkumla annex n:r 1 i Träkumla socken, av förra komministersbostället ½ mtl krono Sigreps n:r 1 i Västerhejde socken samt av nuvarande kyrkoherdeboställena 7/8 mtl krono Prästgården n:r 1 i Valls socken och 65/216 mtl krono Hogräns annex n:r 1 i Hogräns socken, med avgälder för avsöndrad jord ävensom med övriga prästerskapet i pastoratet enligt lagen om reglering av prästerskapets avlöning deux 9 december 1910 tillkommande avlöningstillgångar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *