Gotlands nation

i Uppsala höll den 22 dennes urtima landskap, varvid förste kurator ägnade några minnesord åt nationens nyss avlidna hedersledamöter, biskop K. H. Gez. von Schéele och rektor Fredrik Nordin.
Ett Glas’ stipendium tilldelades med. kand. N. Bolin. Till elektorer för studentkårens nordiska resestipendium utsågos fil. stud. H. Gustavsson och fil. stud. A. Edle.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *