Vem blir biskop på Gotland?

Under ett samtal, som G. A:s stockholmsredaktion haft med en högtstående svensk prästman röranda biskop von Schéeles efterträdare, uttalade sig denne i varma ordalag om hovpredikanten Norrby, vilken utom sina många framträdande egenskaper även voro gotländing. Ett utmärkt namn vore även docenten K. B. Westman. Utom dessa bägge personer, skulle även hovpredikanten V. Randgren kunna framhållas som en person, vilken i allo fyller de krav, man bör ställa på en stiftschef. Han är även en framstående predikant. Professor Holmqvist i Lund kunde också nämnas som en lämplig kandidat till biskopsstolen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *