Auktion å gipssten.

Jämlikt §§ 155, 156 och 157 sjölagen försäljas genom oftentlig auktion, som förrättas vid Wisby inre hamn måndagen 26 april kl. 12 middagen ett parti av omkring 150 tons gipssten (anhydrit), utgörande en del av den ifrån skonerten ”Oden” här upplossade, i Lübeck intagna lasten. Gipsstenen säljes i utrop om en järnbanvagn. Betalningen erlägges omedelbart efter uppvägningen, som skall ske å vagnsvågen vid Wisby hamn.
Wisby den 21 april 1920.
John G. Karlsson,
Befälhavare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *