Hemse.

Landshövding Roos,
åtföljd av generaldirektörerna P. V. H. Pegelow och E. G. Huss i deras egenskap av ledamöter i arbetslöshetskommissionen, inspekterade i lördags väganläggningarna i Mästermyr i sällskap med chefen för Skogssällskapets statsarbeten kapten G. Ljungberg i Göteborg och kapten T. Norström.
Efter avslutad inspektion voro de nämda herrarne inbjudna till middag å hotellet härstädes, vilken anordnats av ett 30-tal delägare i Mästermyr Sedan hedersgästerna och övriga deltagare samlats och tagit plats vid de med läckra och rikligt tilltagna anrättningar välförsedda borden, hälsades samtliga välkomna av grosshandl. Aug. Melin. En stund senare äskade lantbruk. Joh. Johansson, Gardarve i Fardhem, ljud och erinrade i ett välformat anförande om betydelsen av Mästermyre utdikning och hembar å delägarnea vägnar ett tack till landshövdingen, på vars initiativ väganläggningarna kommit till stånd. Härpå tackade landshövdingen med ett kort anförande, varefter han till slut å konungens vägnar till hr Johansson överlämnade riddartecknet av Vasaorden som ett vedermäle för hans insats i det gotländska jordbrukets utveckling.
Middagen, som lände värden på stället, källarmäst. Rosenblom, till verklig heder, avåts under gemytlig och otvungen stämning. Pä aftonen avreste de båda generaldirektörerna med extratåg till staden och fortsatte därifrån med båten till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *