Valnämderna.

Till ordförande i valnämnden för Visby sockens valdistrikt har k. befhde förordnat förvaltaren Oscar Roswall ä Stora Hästnäs i stället för godsägaren Arthur von Corswant, vilken avsagt sig uppdraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *