Från landsbygden. Vestkinde.

VESTKINDE, 12 april.
En högtidlig och angenäm fest hade en härvarande lokalförening av J. R. i lördags afton anordnats i den stora rymliga folkskolesalen, som vid festens början var i det närmaste fylld av folk.
Festen inleddes med hälsningstal av fören:s ordf., lantbr. Ant. Österberg, Norrgårda, varefter sjöngs unisont: Hell dig, du höga nord,» ackempagnerad till orgel av fru Maria Bendelin. Sedan ytterligare ett sångnummer leds av en, kombinerad sång- och musikförening under ledning av fru Bendelin, hölls festtalet av hr M. P. Nilsson från Väte över ämnet: »Den nuvarande politiska situationen». Föredraget åhörjes, med intresse och senterades ivligt. Sedan sångarna och musikanterna åter föredragit ett par fint utförda nummer, deklamerade hr A. Thoresson ett par väl framsagda och ????? poem, varefter föredragshållaren också läste en bit vårpoesi. Publien gav såväl åt sångarna som deklamatörerna ljudligt sitt bifall tillkänna.
Nu gavs den lekamliga välfägnaden i form av gott kaffe med rikligt dopp, under musikens toner. Fiolisterna Edv. Danielsson, Knuts, och Karl Edsmark, Skäggs, skötta sig bra, och fru B. visade sig vara icke endast en talangfull organist utan också en sångerska av rang.
Efter kafferasten följde åter deklamation, sång och musik i enligh. med det omväxlande och goda programmet och sedan: »Du gamla, du fria» med kläm avsjungits unisont, avslöts festen med av hr N. förrättat korum. Sist hurrades kraftigt för kung och foterland, och så var den angenäma ???? ett vackert och ljust minne.
Den pekuniära intäkten blev 83 kr., och i föreningen ingingo 7 nya medlemmar, vars hela antal därigenom stigit till 39.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *