Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 april.
Hablingbo skytteförening hade annandag påsk anordnat fältskjutning å de s. k. »holmarne» i trakten av Nisse om föreningens vandringspris i fältskjutning — ett album. Skjutningen, som gynnades av vackert väder, var förenad med insats. — Prislistan fick följande utseende: 1 pris Karl Larsson Albumet för 1920 jämte 7 kronor, 2 Herman Larsson, 3 Karl Hansson, 4 H. Norrby Slite, 5 O. Larsson, 6 Ture Konradsson, 7 A. Stenkvist, 8 Axel Jakobsson, 9 Edvin Lindkvist, 10 Emil Larsson, 11 Karl Gustavsson, 12 Jakob Båtelssan. I extra insatsskjutning mot krypande helfigur blev prisen följande: 1 pris Karl Hansson, 2 K. Larsson, 3 Edvin Lindkvist, 4 Arvid Stenkvist, 5 Ture. Konradsson, 6 Eml. Lindkvist, 7 Axel Jakobsson, 8 O. Larson, 9 Herman Larsson, 10 Emil Larsson, 11 Ragnar Konradsson, 12 Ej. Norrby Silte, Albert Johanson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *