Ljugarns skolfråga.

Hos domkapitlet hava G. Östergren m. fl. medlemmar av Ardre församling anhållit om förständigande för församlingen att vidtaga vissa åtgärder för förbättringar av församlingens skolväsen.
Sedan folkskolinspektören rådgjort mod fönsamlingens skolråd och detta besinnat att skyndsamt verkställa närmare utredning av frågan och ingå till kyrkostämman med förslag till ett t. v. provisoriskt ordnande av densamma, har denna hemställt att framställningen et måtte till någon domkapitels åtgärd föranleda.
Domkapitlet har också funnit skäligt att låta frågan vila i avvaktande på att erforderliga åtgärder av vederbörandes vidtagas för inrättande av en folkskoleavdelning i Ljugarn till början av nästkommande hösttermin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *