Biskop von Sehéeles frånfälle.

Domkapitlet har hos regeringen författningsenligt anmält biskop von Schéeles frånfälle och hemställer samtidigt om bestämmande av tid, då val för återbesättande av biskopsämbetet skall anställas. Enligt uppgift kommer valet att ske i vanlig ordning på av regeringen bestämd dag, sannolikt omkring 15 maj. Frågan om Visby stift indragning anses icke aktuell genom biskopens död.
Gotlands och Smålands nationer i Uppsala hyllade på biskop von Sehéeles dödsdag sin bortgångne hodersledamots minne genom flaggning å halv stång.
— Som representanter för Visby stifts prästerskap komma samtliga kontraktsprostarna ett övervara jordfästningan om onsdag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *