Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 19 Maj: revisor Bergman, ingeniör Roos, grossh. Wolffelt, hrr Andersson, Wickman, Ek, Lindström, Price; fru:na Gustafsson, Lindbom; frök:na Norberg, Redelius, Olin.

Från Stockholm via Norrköping med Dagmar 20 Maj: hrr Ström, Djurberg, Hermansson, Sehöldström, Segersten, Andersson, Nylén, Mattson, fruarna Lindvall, Ström, fröken Schelin.

Från Stockholm med Gotland 22 Maj: landssekreterare Hambraeus, grosshandl. Fredricia, apotekare Niklasson, hrr A. Pettersson, Levin, Carlén, Björkegren, Östergren ; fröknarna Myhrman, Paulson, Vedin.

Från Kalmar med Visby 20 Maj: öfverstelöjtn. Carlstedt, kapten von Gerber, postmästare E. Key, hrr Karlsson, Ivarsson, Christensson, Åberg, Kastström, Haskel, Hultqvist, Billberg, Wirsén; fru Nordenskjöld; fröken Key samt 81 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *