Borgenärerna uti P. Petterssons

på Guthe i Bäl socken konkurs äfvensom inteckningshafvarne uti massans fastigheter 11/32 mtl. Guthe och 664/10,000 intl. Oppuse kallas att sammanträda uti gäldenärens bostad lördagen den 2 nästkommande Juni kl. 2 e. m. för att antaga eller förkasta vid då blifvande auktion å förutnämda fastigheter blifvande anbud, äfvensom för att bestämma arvode för fastigheternas förvaltning samt höras i andra ärenden som boet röra.
Bro den 14 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *