Utmätningsauktion.

Torsdagen den 14 nästkommande Juni kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Oskar Petterssons ägande 1/12 mant. Rangvalds i Stånga socken; ägande de, hvilka halva fordran, som skall nr egendomen gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är obebygd, utgöres af 8 tunnl. 16 kappland åker och är saluvärderad till 1600 kronor.
Visby i Landskansliet 9 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *