Kungörelse.

Fredagen den 15 nästkommande Juni kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af f. kamreraren J. D. Kinmans ägande 115/32 mant. Takstens och 1/12 mant. Kejlungs i Lärbro socken; ägande de, hvilka hafva fordras, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är försedd med ett större boningshus, flere andra bonings och ekonomibygnader, större ladugård samt bygnader för arbersfolk, innehar vid Takstens om kring 190 tunnl. åker, hvaraf för närvarande 25 tunnl. äro besådda med hvete; 10 tunnl. med råg och 60 tunnl. igensådda till vall, omkring 3 tunnl. äng, omkring 230 tunnl. myrmark, hvaraf något öfver 30 tunnl. äro upp, tagna till åker, och 1,900 tunnl. skogsmark med tillräckliga beten och skogstillgång något öfver husbehof, samt vid Kejlungs omkring 60 tunnl. myrmark. Takstens är saluvärderadt till 40,000 kr. och Kejlungs till 1,600 kr.
Visby i Landskansliet 5 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *