Marschordningen

får företa klassene beväringsmöte i är innehåller:

Norra bataljonen:
Visby kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 8 f. m. vid Söderplan och marscherar derifrån till Visborgs slätt, der kompaniet inträffar kl. 8 f. m.
Roma kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 8 f. m. på Visborgs slätt;
Tingstäde kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e. m. vid Tibbles i Hejdeby, der kompaniet öfvernattar, hvarefter uppbrott sker 23 Maj, då kompaniet afmarscherar till Visborgs slätt, der det intäffar kl. 8 f. m.;
Lärbro kompani samlas annandag pingst 21 Maj kl. 7 e. m. vid Othems kyrka, öfvernattar der, bryter upp 22 på morgonen och marscherar till trakten af Bro kyrka, der andra nattqvarteret tages. På morgonen 23 sker uppbrott till Visborgs slätt.

Södra bataljonen:
Klinte kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e. m. vid Ejmunds i Mästerby, der nattqvarter tages. 23 på morgonen anträdes marschen och inträffar kompaniet på slätten kl. 10 f. m.
Garda kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 7 f. m. vid Buttle jernvägestation och afgår med morgontåget till Visby och deritrån till Visborg.
Hemse kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 6 f. m. å Stånga malm och afgår med tåget till Visby.
Hafdhems kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 1 e. m. vid Korsby, hvarifrån marschen går till Hemse, der kompaniet öfvernattar för att sedan med morgontåget 23 afgå till Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *