Fattiga barn

vid härvarande folkskola ha i tämligen stor utsträckning haft för vana att begära lof från skolan kl. 3/4 12 på middagen för att hämta mat åt sig och föräldrarna. Skolrådet har nu beslutit att öfverlemna åt skolföreståndaren att i hvarje särskildt fall pröfva, huruvida sådan ledighet före den bestämda tiden skall gifvas eller icke.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *