Skeppet \”Charles Totties\” bergning.

Angående detta i sistlidne December vid Hoburg strandade och sedermera till Enviken inbogserade samt ytterligare af storm derstädes i land drifna skepp, äro vi i tillfälle upplysa, att bergningsarbetet derå framskrider långsamt, till följd af nästan hela bottnens och kölens ramponering, så att något gynsamt resultat ännu ej afhörts.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1875
N:r 44.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *