Hästafveln på Gotland.

Rapport har från länsveterinären E. Schoug till Huhållningssällskapets Förvaltningsutskott inkommit angående utgången af de stebesigtningar, han på uppdrag af bemälde utskott å ön under sistlidne April månad företagit. Af denna rapport framgår att till, 1 Juni 80 ston blitvit besigtigade, af hvilka 49 ansetts lämpliga till afvel, men 31 sålunda befunnits odugliga, hvilka senares fel äfven i rapporten omförmälas.
Med anledning af det äfven i år till betäckning stora antalet odugliga ston, påpekas i rapporten, med stöd af regi: för landtbeskälleriet i riket, nödvändigheten af dylika inspektioner, såvida Gotlands bästafvel skall gå framåt, och sålunda Hushållningssällskapets mål vinnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1875
N:r 44.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *